TỔ CHỨC SINH NHẬT CHO HỌC VIÊN DI ĐỘNG TOÀN CẦU

Tại trung tâm Đào tào học nghề sửa chữa điện thoại DI ĐỘNG TOÀN CẦU thường xuyên tổ chức sinh nhật cho các học viên nhằm tạo ra môi trường học tập năng động, vui vẻ, khích lệ học viên học tập tốt. Khi sống và học tập tại trung tâm, học viên luôn có tinh thần tốt để học hỏi, trao đổi kiến thức lẫn nhau bởi vậy đây chính là môi trường lý tưởng cho các bạn muốn học hỏi, sáng tạo trong nghề.