Thành tựu của học viên

Đây là chuyên mục thành tựu của học viên sau khi kết thúc khóa học tại Trung tâm dạy nghề sửa chữa điện thoại Di Động Toàn Cầu