Team Di Động Toàn Cầu đi Tây Yên Tử

Team Di Động Toàn Cầu tổ chức đi Tây Yên Tử

Sau những giờ học căng thẳng, thầy trò nhà Di Động Toàn Cầu thường xuyên tổ chức những buổi dã ngoại giúp gắn kết với nhau hơn nữa. Những chặng đường dài không chỉ tạo không khí vui vẻ thoải mái mà còn có thể trau dồi thêm những kiến thức cuộc sống thú vị.

Học nghề sửa chữa điện thoại rất căng thẳng về đầu óc nên rất cần những hoạt động ngoại khóa để cân bằng lại năng lượng.

Team Di Động Toàn Cầu Tổ chức dã ngoại

Team Di Động Toàn Cầu Tổ chức dã ngoại 2

Team Di Động Toàn Cầu Tổ chức dã ngoại 3