Hướng nghiệp nghề sửa chữa điện thoại

Đây là chuyên mục hướng nghiệp tại Trung tâm dạy nghề sửa chữa điện thoại Di Động Toàn Cầu, 465 Trương Định, Hoàng Mai