Hướng dẫn bạn cách mở khóa điện thoại Android qua Fitbit

Khi nói đến việc mở khóa smartphone, ngoài mã PIN và mật khẩu ta còn có những lựa chọn khác. Với những tiến bộ bảo mật dựa trên sinh trắc học trong Touch ID của Apple và sau này là Face ID, các cách mở khóa điện thoại đã trở nên đa dạng hơn.

Người dùng Android cũng có các phương pháp tiện lợi hơn để bảo mật và mở khóa điện thoại của họ tiện lợi, bao gồm cách mở khóa điện thoại bằng Bluetooth thông qua Fitbit.

Lưu ý: Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Android 9.0 và Android 8.0.

Sử dụng Smart Lock trên Android

Người dùng Android được trải nghiệm các tính năng mở khóa nhanh khi tính năng Smart Lock xuất hiện trong hệ điều hành Android Lollipop 5.0. Smart Lock đã thêm một số phương pháp mở khóa mới, đồng thời tính năng nhận diện khuôn mặt trước đó được cung cấp trong các phiên bản trước của HĐH cũng được cải thiện. Tính năng Smart Lock của Android 5.0 có thể sử dụng cùng với thiết bị Bluetooth để mở khóa điện thoại.

Dưới đây là cách thiết lập Android Smart Lock sử dụng Fitbit (hoặc bất kỳ thiết bị Bluetooth đáng tin nào) để mở khóa điện thoại.

Lưu ý: Những hướng dẫn này sẽ áp dụng cho tất cả các nhà sản xuất điện thoại Android: Samsung, Google, Huawei, Xiaomi,…

 1. Đặt mật khẩu hoặc hình mở khóa cho thiết bị của bạn. Hãy mở menu Cài đặt Android , sau đó đi tới Lock Screen > Screen Lock Type. Đối với Android 9.0, chọn Settings > Security & lock screen > Smart Lock.
  Lưu ý: Nếu có mã PIN hoặc mật khẩu, hãy nhập vào luôn. Nếu không có, hãy làm theo hướng dẫn để tạo hình mở khóa, mật khẩu hoặc mã PIN mới nhằm bảo mật thiết bị của bạn.
 2. Trong phần Screen lock type, lựa chọn giữa Pattern, PIN, Password cho màn hình khóa của bạn.
  Lưu ý: Nếu chọn Swipe, bạn sẽ không thiết lập được Smart Lock.
 3. Hãy đảm bảo rằng Smart Lock đã được bật. Đi đến Settings > Lock screen > Smart Lock.
  Quan trọng: Bạn sẽ được nhắc nhập Hình mở khóa , mã PIN hoặc Mật khẩu đã chọn trước khi tiếp tục.
 4. Để bật Smart Lock , hãy chọn On-body detection.

 5. Chuyển nút gạt sang ON.
 6. Trong hộp thoại Keep in mind, chọn Continue.

 7. Chọn Trusted devices.
 8. Chọn dấu + (Dấu cộng) bên cạnh Add trusted device.
 9. Chọn đồng hồ Fitbit của bạn.
  Lưu ý: Nếu không thấy Fitbit, hãy bật Bluetooth hoặc đồng bộ hóa lại Fitbit.
 10. Xác nhận việc thêm thiết bị Fitbit của bạn bằng cách chọn Yes, Add.
  Cảnh báo: Tùy thuộc vào phạm vi Bluetooth trên điện thoại của bạn, một người nào đó ở gần có thể truy cập vào điện thoại của bạn nếu thiết bị mà bạn đã ghép nối với nó để Mở khóa thông minh ở gần đó.

Remove thiết bị Bluetooth trên Smart Lock

Khi bạn không muốn sử dụng thiết bị Bluetooth nữa, hãy tắt Smart Lock.

 1. Đến Settings > Lock screen > Smart Lock. Đối với Android 8.0, đi tới Settings > Security & lock screen > Smart Lock.
 2. Nhập mật mã của bạn và chọn Next.
 3. Chọn Trusted devices.

 4. Chọn Fitbit.
 5. Chọn Remove Trusted Device.

Kích hoạt chức năng mở khóa smartphone của bạn bằng thiết bị Bluetooth có thể làm tăng nguy cơ bị truy cập trái phép. Ví dụ: nếu bạn đang họp trong phòng bên cạnh văn phòng của bạn và bạn lỡ để quên điện thoại trên phòng làm việc, người khác có thể truy cập thiết bị mà không cần mật mã vì thiết bị được ghép nối của bạn (VD: Fitbit, đồng hồ hoặc các thiết bị khác,…) nằm trong phạm vi cho phép mở khóa điện thoại.