HỌC VIÊN DI ĐỘNG TOÀN CẦU XẢ STRESS SAU NHỮNG BUỔI HỌC CĂNG THẲNG

Môi trường học tập rất quan trọng trong bất kỳ nghành nghề nào bởi vậy để đáp ứng nhu cầu giải trí, xả stress của học viên sau những buổi học căng thẳng, trung tâm luôn tạo điều kiện cho các học viên có thời gian gian giao lưu với nhau nhằm tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh, khích lệ tinh thần cho học viên học tập tốt, gia tăng khả năng sáng tạo học hỏi.

Tổng kết tối thứ 7

Tổng kết cuối tháng

Tổ chức sinh nhật cho học viên

Xem phim tại rạp CGV Cinema

Tổng kết cuối năm