Hoạt động ngoại khóa

Đây là các hoạt động ngoại khóa tại Trung tâm dạy nghề sửa chữa điện thoại Di Động Toàn Cầu 465 Trương Định