CEO NGUYỄN VĂN AN

CEO Điều hành trung tâm

“Mỗi bước đường là một sự học hỏi, mỗi môi trường là một sự rèn luyện bản thân.Khi xây dựng DI ĐỘNG TOÀN CẦU tôi luôn tâm niệm sẽ mang những kiến thức kinh nghiệm của mình truyền đạt cho các học viên. Và điều tuyệt vời nhất là ở nơi đây chúng tôi đã đào tạo được hàng trăm kỹ thuật viên giỏi nghề. Cảm ơn các bạn đã tin tưởng!”

Bài viết trước đó
GV KHÓA ÉP KÍNH
GV KHÓA ÉP KÍNH
Bài viết sau đó
GV HOÀNG ANH THỊNH
GV HOÀNG ANH THỊNH

Khóa học tham khảo