Các khóa đào tạo

Đây là chuyên mục các khóa đào tạo tại Trung tâm dạy nghề sửa chữa điện thoại Di Động Toàn Cầu, 465 Trương Định, Hoàng Mai