TRUNG ĐỨC (NHO QUAN – NINH BÌNH)

Hiện tại mình được trung tâm Di Động Toàn Cầu sau quá trình học được đánh giá khá tốt nên giữ lại làm việc với mức lương giao động từ 10- 15 triệu / tháng.

Khóa học tham khảo